Previous Next

TẠI SAO NÊN DÙNG HOCTAPONLINE?

Phần mềm quản lý nhà trường của HocTapOnline bao gồm đầy đủ các tính năng cần thiết

-Quản lý tuyển sinh và nhập học.

-Quản lý tính học phí và thu học phí linh hoạt

-Quản lý thi và kiểm tra.

-Quản lý điểm danh và nghỉ phép.

-Quản lý nhân sự hoàn chỉnh và tính lương.

-Quản lý chứng chỉ, bằng cấp và giấy khen học sinh.

-Quản lý bài tập và chấm điểm bài tập.

-Quản lý thời khóa biểu học sinh và giáo viên.

-Lưu và quản lý lịch sử học sinh.

-Học và hợp trực tuyến (miễn phí và có phí).

-Lịch sự kiện và việc cần làm.

-Cho phép và không cho phép học sinh và nhân viên nhà trường.

-Hệ thống xếp loại học sinh hiệu quả.

-Hệ thống phân quyền chi tiết và linh hoạt.

-Báo cáo thống kê số liệu nhanh chóng và chính xác.

-Quản lý thư viện: theo dõi cho mượn sách và trả sách.

-Quản lý kho: theo dõi nhập kho và phân bổ vật phẩm.

-Quản lý đưa rước: theo dõi tuyến đường, phương tiện và tài xế.

-Quản lý thông tin cựu học sinh.

-Quản lý gởi thông báo, tin nhắn đến các phòng ban trong trường, học sinh, phụ huynh.

-Giảm thiểu công việc giấy tờ và trao đổi với bộ phận khác.

-Có ứng dụng trên điện thoại Android cho học sinh và phụ huynh.

HocTapOnline giúp nhà trường

Không phải đầu tư ban đầu

Chia sẻ, trao đổi và thông báo tới giáo viên, học sinh, phụ huynh nhanh chóng.

Quản lý trường theo dõi mọi hoạt động thông tin trên web và điện thoại.

Quản lý thông tin học sinh, phụ huynh dễ dàng, thống kê báo cáo nhanh chóng.

Dễ dàng quảng bá hình ảnh nhà trường với cộng đồng phụ huynh.

BẢNG GIÁ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC HọcTậpOnline.com

Hotline
O928 73 71 39